METALNA GALANTERIJA

SITNA UKRASNA METALNA GALANTERIJA

NOSAČ ZA OKVIRE SLIKA ZA ČAVLE

NOSAČ ZA OKVIRE SLIKA ZA ČAVLE

UKRASNI ZLATNI ČAVLIĆ 12

UKRASNI ZLATNI ČAVLIĆ 12mm

UKRASNI ZLATNI ČAVLIĆ 10

UKRASNI ZLATNI ČAVLIĆ 10mm

NOSAČ ZA OKVIRE SLIKA ZA ČAVLE

NOSAČ ZA OKVIRE SLIKA ZA ČAVLE

NOSAČ ZA OKVIRE SLIKA ZA VIJAK NAZUBLJENI

NOSAČ ZA OKVIRE SLIKA ZA ČAVLE

TROKUTASTA VJEŠALICA ZA OKVIRE SLIKA

VJEŠALICA ZA OKVIRE SLIKA S VIJCIMA

VJEŠALICA ZA OKVIRE SLIKA S VIJCIMA

VJEŠALICA ZA OKVIRE SLIKA S VIJCIMA

NOSAČ ZA OKVIRE SLIKA ZA VIJAK

NOSAČ ZA OKVIRE SLIKA ZA VIJAK

VJEŠALICA KIVIRA SLIKE 33 KG

VJEŠALICA ZA OKVIRE SLIKA DO 33 kg

DRŽAČ I NOSAČ STAKLENE SLIKE

DRŽAČ STAKLENE SLIKE

VJEŠALICA ZA OKVIRE SLIKA TROKUT S ČAVLIĆIMA

VJEŠALICA ZA OKVIRE SLIKA TROKUT S ČAVLIĆIMA (SREDNJA)

vješalica za slike za vijak

VJEŠALICA ZA OKVIRE SLIKA S VIJCIMA

nazubljeni nosač za okvire slika

NOSAČ ZA OKVIRE SLIKA ZA VIJAK

VJEŠALICA ZA SLIKE TROKUT S ĆAVLIĆIMA