Metrični vijak

VIJAK METRIČKI
DIN 933
PROMJER
mm
4 5
DUŽINA
mm
10 16 20 25 30 35 40 10 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100
VIJAK METRIČKI
DIN 933
PROMJER
mm
6
DUŽINA
mm
10 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100 120 150
VIJAK METRIČKI
DIN 933
PROMJER
mm
8
DUŽINA
mm
10 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100 120 150
VIJAK METRIČKI
DIN 933
PROMJER
mm
10
DUŽINA
mm
20 25 30 35 40 50 60 70 80 100 120 150
VIJAK METRIČKI
DIN 933
PROMJER
mm
12 14
DUŽINA
mm
20 25 30 35 40 50 60 70 80 100 120 150 40 50 60 70
VIJAK METRIČKI
DIN 933
PROMJER
mm
16
DUŽINA
mm
30 40 50 60 80 100
VIJAK
METRIČKI
DIN 84
PROMJER
mm
3 4
DUŽINA
mm
6 10 16 20 25 30 6 10 16 20 25 30 35 40 50
VIJAK
METRIČKI
DIN 84
PROMJER
mm
5
DUŽINA
mm
6 10 16 20 25 30 40 48 50 60 70
VIJAK
METRIČKI
DIN 84
PROMJER
mm
6 8
DUŽINA
mm
10 16 20 25 30 40 48 50 60 2 40
VIJAK
METRIČKI
DIN 965
PROMJER
mm
3 4
DUŽINA
mm
6 10 16 20 25 30 40 10 16 20 25 30 35 40 50 60
VIJAK
METRIČKI
DIN 965
PROMJER
mm
5
DUŽINA
mm
10 16 20 25 30 35 40 50 60 80
VIJAK
METRIČKI
DIN 965
PROMJER
mm
6 8
DUŽINA
mm
16 20 25 30 40 45 50 60 80 20 40 60
VIJAK
TORBAN
DIN 603
PROMJER
mm
5

DUŽINA
mm
16 20 25 30 40 45 50 60
VIJAK
TORBAN
DIN 603
PROMJER
mm
6
DUŽINA
mm
16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 100 120
VIJAK
TORBAN
DIN 603
PROMJER
mm
8
DUŽINA
mm
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 120 140
VIJAK
TORBAN
DIN 603
PROMJER
mm
10
DUŽINA
mm
30 40 50 60 110
VIJAK
METRIČKI
IMBUS
DIN 912
PROMJER
mm
3 4 5
DUŽINA
mm
6 10 6 10 16 20 25 30 40 10 16 20 25 30 35 50
VIJAK
METRIČKI
IMBUS
DIN 912
PROMJER
mm
6 8
DUŽINA
mm
10 16 20 25 30 35 50 60 80 10 20 30 35 40 50 60 70 80 100
VIJAK
METRIČKI
IMBUS
DIN 912
PROMJER
mm
10
DUŽINA
mm
20 30 40 50 60 100
MATICA
METRIČKA
SIGURNOSNA
DIN 985
PROMJER
mm
3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
DUŽINA
mm
 MATICA
UNIT
ZA DRVO 
PROMJER
mm
6 8 10
DUŽINA
mm
MATICA
DIN 934
PROMJER
mm
3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
DUŽINA
mm
MATICA
DUGA
DIN 6334
PROMJER
mm
6 8 10 12 14
DUŽINA
mm
MATICA
KRILNA
DIN 315
PROMJER
mm
3 4 5 6 8 10 12
DUŽINA
mm