Ostali

VIJAK TURBO PROMJER
mm

7,5

DUŽINA
mm
52 72 92 112 132 152 182 212
VIJAK OPRUŽNI
ŠUP. STROP
MF
PROMJER
mm
M4 M5 M6 M5
DUŽINA
mm
MATICA KUKA
KUKA "L"
(DRVO, TIPLA)
PROMJER
mm
3,5 4 4 4 4,5 5 5,2 6 6 10 10 13 13 13
DUŽINA
mm
20 30 70 80 40 50 50 60 80 30 40 50 60 70
KUKA OČNA
"M" NAVOJ
PROMJER
mm
5 6 8
DUŽINA
mm
50 60 60
KUKA ZA LUSTER PROMJER
mm
6 6 10 10 10 14 14 14
DUŽINA
mm
60 80 30 40 50 60 70 80
BLOK ZAKOVICA
ALUMINIJ
PROMJER
mm
3,2 4 4,8
DUŽINA
mm
8 10 16 10 12 16 20 25 10 16 20 30
BLOK ZAKOVICA
BAKRENA
PROMJER
mm
4

DUŽINA
mm
10
VIJAK ZA GIPS PROMJER
mm
3,9 4,2
DUŽINA
mm
25 35 45 53 70
VIJAK ZA GIPS
SAMOBUŠ.
PROMJER
mm
3,9 4,2
DUŽINA
mm
25 35 45 55 70
VIJAK ZA
GIPS PLOČE
PROMJER
mm
3,9 4,2
DUŽINA
mm
25 35 45 55 70
RASCJEPKA
DIN 94
PROMJER
mm
2,5 3,2 4 5 6
DUŽINA
mm
40 50 50 40 100
ZATIK
DIN 1481
PROMJER
mm
10

DUŽINA
mm
80
ZATIK
CINČAN
DIN 1481
PROMJER
mm
3
DUŽINA
mm
VIJAK
SIDRENI
PROMJER
mm
6 8 10 12 20
DUŽINA
mm
80 95 95 115 165 95 120 130 165 180 120
PLOČICA
PODLOŽNA
DIN 125
PROMJER
mm
3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
DUŽINA
mm
PLOČICA
PODLOŽNA
DIN 9021
PROMJER
mm
3 4 5 6 8 10 12 14 16
DUŽINA
mm
PLOČICA
PODLOŽNA
DIN 440
PROMJER
mm
3 4 5 6 8 10 12
DUŽINA
mm
PLOČICA
PODLOŽNA
RASCJEP.
DIN 127
PROMJER
mm
3 4 5 6 7 8 10 12 14
DUŽINA
mm
PLOČICA
PODLOŽNA
ZVJEZDAST
DIN 6798
PROMJER
mm
3 4 6 8 10 12 12 16
DUŽINA
mm